13.1.11

Primjer dobrog životopisa,

Ovaj portal koristi i preporučuje AVALON web hosting

 NAJBOLJI WEB  HOSTING                     <<  Životopis_ obrazac. doc >>                                                               
                        Tko Još Želi Eliminirati Dugove !!!

Kako napisati životopis – CV

                           

Uvod: Životopis je kratak i precizan tekst kojim opisujete osobna obrazovna i radna dostignuća, specifična znanja, vještine i osobine koje su potrebne za obavljanje posla za koji se natječete.
slika - kako napisati životopis ili CVŽivotopis se predaje potencijalnom poslodavcu zajedno s molbom te se njime, kao i molbom, prvi put predstavljate poslodavcu. Vaš životopis poslodavac treba zamijetiti, detaljno pročitati i po njemu zapamtiti upravo vas među nizom kandidata. Da bi životopis bio prihvaćen i zamijećen postoji nekoliko pravila kako bi trebao izgledati. Prvo ćemo opisati formalne, a zatim sadržajne odrednice dobrog životopisa.
Forma dobrog životopisa:
•  Pišite ga na računalu ili pisaćoj mašini. Ukoliko ga pišete rukom pazite na čitkost i urednost rukopisa. Pišite ga na čistom papiru bez crta ili kockica.
•  Životopis prikažite tablično, kako bi bio preglednije. U takvom su tabličnom prikazu srodne cjeline grupirane zajedno i navedene kao kratke informacije, a ne potpune rečenice. Naslove cjelina dobro je izdvojiti na lijevoj strani, a vaše osobine popisati jednu ispod druge na centralnom i lijevom dijelu papira.
•  Životopis treba biti dug stranicu do dvije. Suočeni s velikim brojem životopisa poslodavci ponekad preskaču one predugačke. Ukoliko imate malo radnog iskustva zadržite se na samo jednoj stranici. Razvučen, a isprazan životopis ostavlja loš dojam. Ako imate životopis od dvije stranice ne zaboravite na svaku stranicu životopisa napisati svoje ime. Stranice se mogu zagubiti i pomiješati.
•  Pazite na stil i jezičnu točnost. Životopis treba biti besprijekorno gramatički i stilski napisan. Provjerite svoje greške u pisanju putem računala (spelling), ali i obavezno pročitajte životopis s papira, po mogućnosti na glas. Time ćete osjetiti njegovu tečnost i stilski sklad. Ukoliko niste sigurni u jezičnu točnost životopisa dajte ga nekome tko ima dobro jezično znanje da ga pročita.
•  Uvijek zadržite jednu kopiju životopisa za sebe. Katkada se pisma zagube na pošti. Osim toga, ako vas pozovu na intervju dobro je ponovo pročitati životopis i prisjetiti se što ste napisali.

Sadržaj dobrog životopisa:
 • Životopis započnite osobnim podacima. Tu su navedeni vaše ime, prezime adresa, telefonski broj, broj telefaksa (ako ga imate) i e-mail. Pazite da adresa koju ste naveli odgovara vašoj stvarnoj adresi na kojoj živite. Poslodavac će vas možda kontaktirati pismom ili brzojavom. Telefonski broj mora biti potpun, a vi trebate biti uvijek na njemu dostupni. Zato navedite i broj kod kuće i broj mobitela, a i broj s posla ako radite.
 • Zatim navodite radno iskustvo. Popišite sve poslove kojima ste se bavili. Za svaki posao navedite datume od kada do kada ste posao obavljali te puni naziv i adresu poslodavca. Zatim, navedite sektor ili područje rada tvrtke i točan naziv posla koji ste radili. Na kraju popišite konkretne radne zadatke koje ste obavljali, odgovornosti koje ste imali i napredovanje koje ste eventualno ostvarili.
  Poslove navodite kronološki od zadnjeg prema ranijima.
  Pokušajte istaknuti ona radna iskustva za koja mislite da bi bila korisna u poslu za koji se javljate.
  Ako je ovo prvi posao za koji se javljate ne zaboravite povremene ili sezonske poslove koje ste nekada obavljali. To je dokaz da imate bar neko radno iskustvo i da ste upoznali svijet rada.
 • Obrazovanje i usavršavanje. Ovdje popisujete vaše formalno obrazovanje ali i dodatno obrazovanje, treninge i tečajeve koji su važni za traženi posao. Popis počinjete od kronološki zadnjeg (najčešće i najvišeg) završenog stupnja obrazovanja. Nije potrebno navoditi baš sve stupnjeve i oblike obrazovanja. Na primjer nemojte navoditi osnovnoškolsko obrazovanje ako imate fakultetsku diplomu. Dakle, usmjerite se na obrazovanje koje je bitno za traženi posao i ne zaboravite dodatno obrazovanje.
  Za svaki tip obrazovanja trebate navesti trajanje školovanja te ime i adresu organizacije (škole, više škole, učilišta) gdje ste obrazovanje stekli. Zatim, navedite vještine koje ste usvojili ili područja znanja koja ste savladali tijekom obrazovanja. Te vještine i znanja grupirajte tako da do izražaja dođu one koje su važne za željeni posao. Na kraju navedite točan naziv kvalifikacije koju ste stekli.

 • Posebne vještine i znanja. U ovom poglavlju navodite sve svoje vještine i znanja koja ste stekli kroz rad, život i obrazovanje, a nisu jasno vidljive iz vašeg formalnog obrazovanja.
  Najprije navedite znanje stranih jezika ako ga imate, a pogotovo ako je traženo u zahtjevima posla. Jednostavno procijenite vaše znanje u čitanju, pisanju i govoru u tri kategorije – odlično, dobro i osnovno. Ne precjenjujte svoje jezično znanje jer može biti testirano tijekom intervjua.
  Zatim navedite svoje društvene, organizacijske, tehničke i umjetničke vještine i sposobnosti za koje mislite da su potrebne za posao. Osnovne društvene, organizacijske i tehničke vještine neophodne su u obavljanju gotovo svih poslova. Zato neke vještine nužno navedite. Npr. komunikacijske vještine, vještina vođenja radne grupe, znanje korištenja računala i računalnih aplikacija. Sve navedene vještine jasno popišite i navedite kako ste ih stekli (tečaj, rad, volonterski rad, slobodno vrijeme).
  Na kraju možete dodati i vaše ostale vještine koje ne spadaju u četiri gore navedene kategorije i možda nisu usko vezane uz traženi posao. To mogu bit sportovi, hobiji ili slične aktivnosti kojima se bavite u slobodno vrijeme. One vas dodatno opisuju kao aktivnu i svestranu osobu. Ipak, ne pretjerujte s tim dijelom životopisa.
  Na kraju ovog poglavlja navedite imate li vozačku dozvolu i za koje kategorije vozila.
 • Dodatne informacije. Unutar ovog odlomka navodite sve ostale informacije za koje smatrate da su važne.
  Ovdje, na primjer, mogu biti navedene osobe koje su vam dale ili napisale preporuku. Ako se na njih pozivate navedite im ime, puno ime njihovog zanimanja i njihovu kontakt adresu. Nemojte nikako navoditi osobe s kojima prije toga niste kontaktirali i koje vam nisu voljne dati preporuku.
  Nadalje, ovdje možete navesti svoje publikacije ili istraživanja koja ste objavili.
  Na kraju navedite ako ste član neke profesionalne udruge.
 • Prilog. To je zadnji dio vašeg životopisa i sadrži popis (listu) svega onoga što želite priložiti vašem životopisu.
  Priložiti možete kopije diploma ili drugih kvalifikacija, potvrdu o trenutnom zaposlenju, vašu sliku ili kopije vaših publikacija. Pazite da uvijek šaljete kopije jer se mogu zagubiti, te da kopije slažete onim redoslijedom kojim ste ih naveli.
Bitne stvari za životopis: Osim navedenih zahtjeva obratite pozornost na još neke ključne stvari pri pisanju životopisa:
 • Budete iskreni. Nemojte nikada navoditi neistinite, netočne ili polu-točne informacije. To je lako provjerljivo na intervjuu, a samo jedna i najmanja takva neugodna situacija trajno će vas udaljiti od željenog posla.
 • Životopis je promjenjiv i piše se za konkretan posao. Napisavši jedan niste gotovi s tim za svagda. Životopis morate mijenjati i prilagođavati za svaku novu prijavu i za svaku novu situaciju. Zapamtite da je dobar životopis napisan ciljano za određeno radno mjesto i da ste u njemu is
 • Osobne informacije  
  Ime i prezime:
  Adresa:
  Telefon:
  GSM:
  Fax:
  E-mail:
  Datum rođenja:
  Radno iskustvo
  Datum:
  Naziv i adresa poslodavca:
  Područje rada tvrtke:
  Naziv posla:
  Radni zadaci i odgovornosti:
  Datum:
  Naziv i adresa poslodavca:
  Područje rada tvrtke:
  Naziv posla:
  Radni zadaci i odgovornost:

  Obrazovanje i usavršavanje
  Datum
  Naziv i adresa obrazovne ustanove
  Usvojene vještine i znanja
  Stečena kvalifikacija
  Datum
  Naziv i adresa obrazovne ustanove
  Usvojene vještine i znanja
  Stečena kvalifikacija
  Posebne vještine i znanja
  Znanje stranih jezika
    čitanje
    pisanje
    govor
  Društvene vještine
  Organizacijske vještine
  Tehničke vještine
  Umjetničke vještine
  Ostale vještine
  Vozačka dozvola
  Hobi i interesi
  Dodatne informacije
  Prilog

  Trenutak za razmišljanje: Pročitajte svoj životopis.
  Imate li dojam da je osoba koju ste upravo opisali idealna za posao za koji se natječete. Ako je tako, vaš je životopis odlično napisan. Ukoliko taj dojam nije potpun pokušajte prepraviti neke dijelove.
  Vaš će životopis pročitati i savjetovatelj te vam ukazati na potrebne preinake na kraju ove lekcije.
  takli upravo one svoje osobine koje su važne za taj konkretan posao. Redoslijed i odabir informacija u dobrom je životopisu prilagođen jednom poslu u jednoj tvrtki i ističe vas kao idealnog kandidata za to radno mjesto.
 • Ipak, velik broj podataka u životopisu je isti i stalan. Zato je dobro pohraniti dobro napisan životopis i koristiti ga kao obrazac za specifične promjene i nadopune. Ako životopis pišete na računalu bit će vam znatno olakšano prepravljanje, nadopunjavanje ili mijenjanje redoslijeda informacija. 
             Hvala na posjetu.
Nadam se da će vam dobro napisan životopis omogućiti i radno mjesto sa kojim ćete biti sretni.
Ovaj portal koristi i preporučuje AVALON web hosting

No comments:

Post a Comment